David Foster Wallace

David Foster Wallace, yeni kuşak Amerikan edebiyatının en özgün ve benzersiz yazarlarından biridir. Kendine özgü stili, ağırlıklı olarak kullandığı ve hiperaktif zihninin kıvılcımlarını yansıtan dipnotları, dolambaçlı ifadelerin ve karmaşık konuların altından duru, muzip ve dürüst manevralarla kalkmasıyla dikkat çekmiştir. Wallace, kendi içinde adeta matematiksel bir kurgusu olan roman, kısa öykü ve denemelerinin yanı sıra magnum opusu kabul edilen Infinite Jest romanıyla çağımızın ve tüm zamanların en önemli edebiyatçılarından biri sayılır. Felsefe ve edebiyat öğrenimi gören Wallace, ilk romanı Broom of the System yayımlandığında 24 yaşındadır. Çeşitli üniversitelerde yaratıcı yazarlık dersleri vermiş, deneme ve öyküleri Might ve GQ’dan Playboy ve Paris Review’a uzanan geniş bir yelpazede çeşitli dergilerde yer almıştır. Yaşamı boyunca içine kapanık ve depresif olduğu söylenen, çeşitli antidepresanların yanı sıra elektro konvülsif tedavi yoluyla da “iyileştirilmeye” çalışılan Wallace, 2008 yılında ömrü boyunca direndiği depresyona yenilmiş ve Kaliforniya’daki evinde kendini asarak hayata veda etmiştir. Yarım bıraktığı ve ölümü ardından yayımlanan romanı The Pale King, 2011 yılının Nisan ayında okurla buluşmuş ve büyük heyecan yaratmıştır. İğrenç Adamlarla Kısa Görüşmeler, birbirleriyle bağıntılı öyküler yardımıyla insanlık durumunun Polaroid bir resmini çekiyor. Kendi içine doğru kıvrılan bir tünel benzeri kurgusu ile İğrenç Adamlarla Kısa Görüşmeler, “öteki” diye adlandırdıklarımızın aslında ne denli bizden, bizlerden olduğuna işaret eden, ayna niteliğinde ve düşündürücü bir yapıt. Eserlerinden bazıları: The Broom of the System, Infinite Jest, The Pale King, Girl with Curious Hair, Oblivion, Consider the Lobster, A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, This is Water (Bu Su; 2009 yılında yayımlanmıştır.)

Kitapları

Bu Su